Користувацька угода

Увага! Перед використанням цього ресурсу уважно прочитайте умови цієї Угоди. Якщо Ви не погоджуєтесь з цими умовами – не використовуйте цей ресурс. Використання цього ресурсу, заповнення форм або створення замовлень означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди.

1. Терміни та визначення користувацької угоди

Угода – дана Угода користувача.
Платформа AKVAMARKET – веб-сайт akvamarket.ua (далі – «Сайт»), мобільний додаток “AKVAMARKET” (далі – «Додаток») та пов'язані з ними інструменти, створені для укладання договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару в Інтернеті.
Адміністрація – адміністрація Платформи AKVAMARKET – ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12). Адміністрація є Власником Платформи AKVAMARKET.
Продавець – ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12), юридична особа, яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України. Продавцем може бути також особа або фізична особа-підприємець, якій Адміністрація надала дозвіл на розміщення на Платформі AKVAMARKET інформації про реалізовані товари та послуги.
Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформацію про які розміщено на Платформі AKVAMARKET.
Пропозиція – інформація, розміщена на Платформі AKVAMARKET про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачем (Покупцем). Пропозиція включає: інформацію щодо опису товару, інформацію про ціну, а також Умови про способи оплати, доставки та інші умови придбання Товару. Умови пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є публічною офертою, а лише інформацією щодо можливих умов придбання Товару.
Користувач (Покупець) – споживач, який переглядає інформацію на Платформі AKVAMARKET, замовляє чи отримує Товари з використанням інструментів Платформи AKVAMARKET. Одержувач, Платник також є Користувачами.
Замовлення – звернення Користувача через платформу AKVAMARKET до Продавця з проханням продати товар.
Платник – особа, яка сплачує Замовлення.
Одержувач – особа, зазначена Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

2. Обмеження відповідальності

2.1. Матеріали та послуги Платформи AKVAMARKET надаються «як є» без гарантій точності та повноти. Адміністрація в будь-який час, без повідомлення, може вносити зміни до матеріалів та послуг, що надаються на Платформі AKVAMARKET, а також до згаданих у них продуктів та цін.
2.2. Зазначені у Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару та не є офертою. Умови Пропозиції можуть змінюватись Продавцем після прийняття Замовлення до виконання. Умови Пропозиції Товару можуть змінюватись Продавцем до моменту передачі Товару Одержувачу.
2.3. У разі втрати актуальності матеріалів та послуг на Платформі AKVAMARKET Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Відповідальність Адміністрації перед Користувачем за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Платформи AKVAMARKET, обмежена сумою в десять гривень.
2.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару порівняно із зазначеними у Пропозиції обмежується тим, що Користувач (Покупець, Платник, Одержувач) має право відмовитись від придбання Товару.
2.5. Адміністрація має право не виконувати свої зобов'язання за цією Угодою у разі відсутності необхідних технічних та інших можливостей для цього до відновлення необхідних можливостей.
2.6. Користувач відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. Усі додаткові витрати, що виникли через неточно вказані Користувачем особисті дані, покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких витрат із сум, сплачених Платником як оплата Товару (проводити залік зустрічних вимог).

3. Зобов'язання Сторін

3.1. Користувач зобов'язується ознайомитися з цією Угодою. У разі незгоди з її умовами, Користувач зобов'язується негайно припинити використання Платформи AKVAMARKET.
3.2. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України чи норми міжнародного права, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сервісів Платформа AKVAMARKET.
3.3. Платформа AKVAMARKET дозволяє Користувачеві переглядати та завантажувати матеріали ресурсу тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності. Забороняється змінювати матеріали цього ресурсу або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Забороняється розповсюдження та демонстрація матеріалів цього ресурсу без дозволу Адміністрації. У разі порушення даного пункту угоди або створення загрози неправомірного використання об'єктів авторського права та (або) суміжних прав та інших порушень особистих майнових/немайнових прав інтелектуальної власності Користувач зобов'язаний негайно на вимогу Адміністрації припинити будь-яке неправомірне використання таких прав. При цьому, крім відшкодування збитків у повному обсязі, включаючи втрачену вигоду, Користувач несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 10 000 гривень за кожен факт такого порушення. Вимоги адміністрації про припинення неправомірних дій, зазначених у цьому пункті, а також вимоги про виплату штрафу надсилаються Користувачеві в порядку, передбаченому пунктами 5.1., 5.2. розділу 5 цієї угоди.
3.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі.
3.5. Адміністрація не несе відповідальності за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватись на Платформі AKVAMARKET.
3.6. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Платформи AKVAMARKET можуть містити рекламу. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності та не має зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

4. Персональні дані

4.1. Використовуючи Платформу AKVAMARKET, реєструючись на Сайті або в Додатку, оформлюючи замовлення без реєстрації, Користувач підтверджує ознайомлення з Положенням про обробку та захист персональних даних (https://akvamarket.ua/site-terms-of-use/), його прийняття, а також згоду на надання достовірної та точної інформації про себе та своїх контактних даних.
4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана Користувачем.
4.3. Власником персональних даних Користувачів є ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12).
4.4. Цілі збору та використання персональних даних, а також умови розкриття персональних даних третім особам визначаються у Положенні про обробку та захист персональних даних (https://akvamarket.ua/site-terms-of-use/).
4.5. При реєстрації Користувач отримує персональні логін та пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Користувач несе відповідальність за всі дії під його логіном та паролем на Платформі AKVAMARKET. У разі втрати реєстраційних даних Користувач зобов'язуєтесь повідомити Адміністрацію про це. Обов'язковими ідентифікаторами Користувача в інформаційній системі Платформи AKVAMARKET є його прізвище, ім'я та Персональний Номер Користувача у форматі номера телефону.

5. Повідомлення, розсилки, пропозиції

5.1. Адміністрація може інформувати Користувача про статус обробки його звернень або Замовлень за допомогою телефонного зв'язку або надсилання Користувачеві повідомлень у вигляді email-листів або повідомлень месенджерів.
5.2. Адміністрація може надсилати Користувачеві Пропозиції у вигляді email-листів, повідомлень месенджерів, повідомлень у мобільному додатку, повідомлень у веб-браузері з інформаційним та маркетинговим змістом – новини, акції, конкурси, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції. Користувач може керувати процедурою отримання повідомлень через відповідні налаштування на платформі AKVAMARKET.
5.3. Адміністрація може вимагати у Користувача дозволу на використання файлів cookie – розміщення анонімних файлів ідентифікаторів для підвищення швидкості та якості комунікації пристрою Користувача з Платформою AKVAMARKET.
5.4. Адміністрація може пропонувати Користувачеві участь у Програмі лояльності.

6. Програма лояльності

6.1. Користувачі Платформи AKVAMARKET мають право участі в Програмі лояльності «Бонусний Рахунок» (далі – Програма) – накопичувальна система винагороди Користувачів шляхом надання їм Бонусів – віртуальних не грошових одиниць, які накопичуються на Бонусному рахунку Користувача.
6.2. Правила програми є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
6.3. Верифікація Користувача для використання Бонусного рахунку підтверджується авторизацією на Платформі AKVAMARKET.
6.5. Адміністрація має право в односторонньому порядку змінити, призупинити чи припинити дію Програми. У разі припинення дії Програми всі Бонуси, наявні на Бонусному рахунку Користувача, можуть бути використані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публічного розміщення відповідної інформації на Платформі AKVAMARKET.

7. Умови нарахування бонусів програми лояльності

7.1. Бонуси нараховуються Користувачам за придбання товарів. Бонуси нараховуються за оплачені Замовлення – готівкою, безготівковою оплатою, оплатою від фізичних чи юридичних осіб. При оплаті Замовлень із використанням кредитних коштів Бонуси не нараховуються. Бонуси нараховуються виключно на суму сплачену грошима.
7.2. Кількість Бонусів, які підлягають нарахуванню Користувачам за придбання товарів, та перелік таких товарів визначається Адміністрацією та публікується на Платформі AKVAMARKET.
7.3. Нараховані за оплату Замовлень Бонуси доступні для використання Користувачем після закінчення 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту оплати Замовлення.
7.4. Адміністрація має право пропонувати Користувачам отримувати на свій рахунок Бонуси за інші дії, відмінні від купівлі товарів. Розміри та умови отримання та активації таких Бонусів публікуються на Платформі AKVAMARKET.
7.5. У разі повернення Користувачем придбаного раніше товару Бонуси, використані для придбання цього товару, повертаються на Бонусний Рахунок Користувача, з якого вони були списані раніше. Бонуси, нараховані Користувачеві за придбання товару, що повертається, анулюються.
7.6. Бонуси не нараховуються у разі дії обмежень, встановлених Адміністрацією.

8. Умови списання бонусів програми лояльності

8.1. Бонуси не є засобом платежу і не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і переведені в готівку.
8.2. Використання 1 (одного) Бонусу накопиченого на Бонусному рахунку Користувача дозволяє Користувачеві отримати 1 грн знижки при купівлі товарів, розміщених на Платформі AKVAMARKET.
8.3. Використання Бонусів доступне Користувачеві лише при оформленні Замовлення на Платформі AKVAMARKET.
8.4. Адміністрація має право в односторонньому порядку списувати бонуси з Бонусного Рахунку Користувача.
8.5. Бонуси можуть використовуватися Користувачем Бонусного Рахунку за умови, що для цього є всі необхідні технічні можливості.
8.6. Бонуси не можуть бути використані при купівлі:

 • у кредит чи розстрочку;
 • подарункових сертифікатів;
 • покупок з використанням промокодів;
 • за інших обмежень, встановлених Адміністрацією.

8.6. Адміністрація може анулювати Бонуси, накопичені на Бонусному рахунку Користувача, але не використані через 180 днів з дати їх активації.

9. Внесення змін до Угоди

9.1. Адміністрація може в односторонньому порядку оновлювати цю Угоду без попередження Користувача. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Платформі AKVAMARKET, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Редакція Угоди, що діє, знаходиться на сторінці за адресою: https://akvamarket.ua/site-terms-of-use/
9.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується із внесеними до Угоди змінами, він зобов'язаний припинити використання Платформи AKVAMARKET. Факт продовження використання Платформи AKVAMARKET є підтвердженням згоди та прийняття Користувачем чинної редакції Угоди.


Публічна оферта

Увага! Перед використанням цього ресурсу уважно прочитайте умови цієї публічної оферти. Якщо Ви не погоджуєтесь з цими умовами – не використовуйте цей ресурс. Використання цього ресурсу, заповнення форм або створення замовлень означає Вашу згоду з умовами цієї оферти та прирівнюється до підписання Договору обома сторонами.

Платформа AKVAMARKET – веб-сайт akvamarket.ua, мобільний додаток “AKVAMARKET” та пов'язані з ними інструменти. Власник Платформи AKVAMARKET – ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12), публікує цю Публічну оферту з продажу Товару дистанційним способом.
Дана публічна оферта є обов'язковою до виконання сторонами.

1. Терміни та визначення

Оферта – це публічна оферта, адресована невизначеному колу осіб, що дозволяє укласти з Продавцем Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
Платформа AKVAMARKET – веб-сайт akvamarket.ua (далі – «Сайт»), мобільний додаток “AKVAMARKET” (далі – «Додаток») та пов'язані з ними інструменти, створені для укладання договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару в Інтернеті.
Сторони - Продавець, Користувач (Покупець, Платник, Одержувач).
Доставка товару - передача товару від Продавця до Покупця, з використанням способів, зазначених на Платформі AKVAMARKET, та прописаних в умовах цієї Оферти.
Служба перевізника – компанія-експедитор, яка здійснює доставку Користувачеві.
Адміністрація – адміністрація Платформи AKVAMARKET – ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12). Адміністрація є Власником Платформи AKVAMARKET.
Продавець – ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12), юридична особа, яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України. Продавцем може бути також інша юридична особа або фізична особа-підприємець, якій Адміністрація надала дозвіл на розміщення на Платформі AKVAMARKET інформації про реалізовані товари та послуги.
Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, інформацію про які розміщено на Платформі AKVAMARKET.
Пропозиція – інформація, розміщена на Платформі AKVAMARKET про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачем (Покупцем). Пропозиція включає: інформацію щодо опису товару, інформацію про ціну, а також про умови та способи оплати, доставки та інші умови придбання Товару. Умови пропозиції визначаються продавцем. Пропозиція не є публічною офертою, а лише інформацією щодо можливих умов придбання Товару.
Користувач (Покупець) – споживач, який переглядає інформацію на Платформі AKVAMARKET, замовляє, оплачує чи отримує Товари з використанням інструментів Платформи AKVAMARKET. Покупець, Платник, Одержувач також є Користувачами.
Замовлення – звернення Користувача через платформу AKVAMARKET до Продавця з проханням продати товар.
Платник – особа, яка сплачує Замовлення.
Одержувач – особа, зазначена Платником як уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

2. Предмет Договору та порядок його укладання

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладання Договору-оферти та моментом повного та беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата розміщення Замовлення на Платформі AKVAMARKET, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження Замовлення в електронному вигляді.
2.3. Ціна Договору включає суму цін Товарів, послуг та ціни Доставки товару Службою доставки.
2.4. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Платформі AKVAMARKET через спеціальну форму або зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, опублікованим на Платформі AKVAMARKET.
2.5. Продавець має право відмовитися від підтвердження замовлення Покупця у разі, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
2.6. Інформація на Платформі AKVAMARKET динамічна. Інформація може бути оновлена, змінена та доповнена Адміністрацією в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача.
2.7. Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Оферти. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Оферти на Платформі AKVAMARKET.
2.8. Цей договір може бути укладений право- та дієздатним Користувачем, який досяг 18 років, з урахуванням особливостей, передбачених главою 4 Цивільного Кодексу України.
2.9. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною на сайті Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом оформлення Замовлення. Оформлення Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на замовлення Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідній пропозиції.
2.10. Продавець має право запропонувати замовити товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. У такому разі ця пропозиція вважається зустрічною офертою і може бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем або Одержувачем товару за умов, передбачених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту одержання товару Покупцем.
У цьому випадку відповідальність Продавця обмежується правом Покупця відмовитися від замовлення товару та вимагати повернення сплачених за нього коштів.
2.11. Згодою з усіма існуючими умовами Сторонами є відвантаження товару Продавцем, а також фактичне отримання та оплата товару Покупцем.
2.12. При прийнятті оферти Користувач дає згоду Адміністрації інформувати Користувача про статус обробки його звернень або Замовлень за допомогою телефонного зв'язку або надсилання Користувачеві повідомлень у вигляді email-листів або повідомлень месенджерів.
2.13. У будь-якому випадку сума збитків, які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Платформи AKVAMARKET відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою десять гривень.
2.14. Адміністрація не несе відповідальності за зміни характеристик товарів, внесених виробниками.

3. Доставка товару

3.1. Способи доставки товару:

 • самостійним вивезенням товару Покупцем із роздрібної торгової точки, перелік яких вказано на Платформі AKVAMARKET;
 • Службою перевізником шляхом адресної доставки Користувачеві;
 • Службою перевізником шляхом доставки до відділення Служби перевізника з подальшим самостійним отриманням товару Користувачем.

3.2. Можливість вибору способів доставки для кожної з пропозицій визначається продавцем.
3.3. Продавець не несе відповідальності за дії Служби перевізника.
3.4. Витрати пов'язані з доставкою Службою перевізником покладаються на Покупця, якщо інше не зазначено у Пропозиції.
3.5. Ціна послуги Доставки товара Службою перевізником вказується в Пропозиції та включається у вартість Замовлення.
3.6. Моментом отримання товара Одержувачем вважається підписання документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Одержувачем Товару або фактичне отримання Одержувачем Товару та вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару.

4. Ціна товару та оплата

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані у Пропозиції. Всі ціни на Товари та послуги вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.
4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку. При цьому вартість окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4. Ціна Договору включає суму цін Товарів, послуг та ціни Доставки товара Службою доставки.
4.3. Ціна Доставки товара Службою перевізником вказується в Пропозиції.
4.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
4.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця або до каси роздрібної торгової точки або Служби перевізника.
4.7. Способи оплати товару:

 • оплата готівкою – при отриманні замовлення у роздрібній торговій точці або при доставці товару Службою перевізником;
 • оплата банківською карткою – при отриманні у роздрібній торговій точці;
 • оплата онлайн через платіжні шлюзи на платформі AKVAMARKET;
 • безготівкова оплата банківським переказом за рахунком-фактурою Продавця;
 • безготівкова оплата за допомогою інструментів кредитування.

5. Гарантія та сервісне обслуговування

5.1 Всі товари, представлені Платформі AKVAMARKET, є сертифікованими, підлягають обслуговуванню в офіційних сервісних центрах виробників згідно із Законом України «Про захист прав споживачів». Контакти сервісних центрів доступні в гарантійному талоні, на сайті виробника або за посиланням https://akvamarket.ua/service/
5.2. Гарантійний термін на Товар вказано у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар має бути встановлений гарантійний строк, але він не встановлений виробником, гарантійний строк на такий Товар вважається рівним трьом дням.
5.3. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування, транспортування чи зберігання Товару, дій третіх осіб чи обставин непереборної сили.

6.  Умови повернення товарів

6.1. Відповідно до Статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено право Покупця протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо куплений товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням, якщо даний товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики та розрахунковий документ, виданий продавцем разом із товаром.
6.2. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, а також, але не виключно, заповненої форми.
6.3. Продавець залишає за собою право вимагати проведення діагностики товару за умов уповноваженого виробником сервісного центру.
6.4. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його приймання Продавцем. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового чи банківського переказу.
6.5. Товар, куплений у наборі з подарунком, підлягає поверненню у наборі з подарунком, інакше вартість подарунка буде вирахована із суми повернення.
6.6. Повернення вартості наданих послуг, зокрема вартість наданої послуги Доставки товару Службою перевізником, не передбачено.
6.7. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.
6.8. Способи повернення товару:

 • повернення у роздрібній торговій точці зі списку контактів Платформи AKVAMARKET;
 • повернення Службою перевізником за реквізитами:

        одержувач: ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА», код ЄДРПОУ: 43574221
        телефон: +380675574994
        вид доставки: склад-склад
        адреса: Одеська обл., м. Южне, відділення Нова Пошта №1
        оплата доставки: за рахунок Відправника
        оголошена вартість: дорівнює вартості товару згідно з товарним чеком
        послуги «Зворотна доставка» та «Податковий платіж»: скасувати.

7. Внесення змін до Положення

7.1. Адміністрація може в односторонньому порядку оновлювати чинну публічну оферту без попередження Користувача. Нова редакція публічної оферти набирає чинності з її розміщення на Платформі AKVAMARKET, якщо інше не передбачено новою редакцією публічної оферти. Редакція публічної оферти, що діє, знаходиться на сторінці за адресою: https://akvamarket.ua/site-terms-of-use/
7.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується із внесеними до публічної оферти змінами, він зобов'язаний припинити використання Платформи AKVAMARKET. Факт продовження використання Платформи AKVAMARKET є підтвердженням згоди та прийняття Користувачем чинної редакції публічної оферти.


Обробка персональних даних

1. Загальні положення.

1.1. Дане Положення про обробку та захист персональних даних (далі – «Положення») розроблено ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, Одеська область, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12, далі – « Адміністрація») відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI та встановлює порядок отримання, накопичення, обробки, використання та зберігання, захисту та розкриття персональних даних (далі – «Персональні дані») за допомогою «Платформи AKVAMARKET»: сайт akvamarket.ua (далі – «Сайт») або мобільний додаток “AKVAMARKET” (далі – «Додаток») або пов'язані з ними інструменти.
1.2. «Користувач» у цьому Положенні – фізична чи юридична особа, яка має доступ до Платформи AKVAMARKET та використовує її функціональність та сервіси.
1.3. Використовуючи Платформу AKVAMARKET, реєструючись на Сайті або в Додатку, оформлюючи замовлення без реєстрації, Користувач підтверджує ознайомлення з цим Положенням, а також його прийняття та згоду з його умовами обробки персональних даних.
1.4. Власником персональних даних Користувачів є ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, Одеська область, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12).

2. Персональні дані.

2.1. Персональними Даними є інформація, що прямо або опосередковано відноситься до конкретного Користувача: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, дата народження, електронна пошта, сімейний стан, захоплення та уподобання, адреса місця проживання, адреса доставки, використовуваний тип пристрою, інформація з профайлів соціальних мереж, історія листування, коментарів та комунікації, опитувань на Платформі AKVAMARKET, паспортні дані та інші Дані добровільно залишені Користувачем на Платформі AKVAMARKET у процесі отримання послуг.
2.2. Користувач несе відповідальність за розміщення, повноту і достовірність інформації, що розміщується ним.

3. Ціль збору персональних даних.

3.1. Метою збору та обробки персональних даних є:
- забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Адміністрацію функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України;
- ідентифікація Користувача на Платформі AKVAMARKET для персоналізованого надання послуг, реалізації програм лояльності, підвищення якості послуг;
- відправлення персональних повідомлень та комерційних пропозицій.
3.2. Обробка персональних даних передбачає збирання мінімального обсягу інформації обов'язковою для надання Користувачеві послуг Платформи AKVAMARKET. При зборі необов'язкової для подання інформації, Користувачеві повідомляється про це в момент збору такої інформації. Необов'язкова інформація надається Користувачем за власним бажанням.

4. Зберігання та захист персональних даних.

4.1. Персональні дані Користувачів Платформи AKVAMARKET зберігаються та обробляються на захищених серверах Адміністрації.
4.2. Власник персональних даних оснащений програмно-технічними засобами, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, підробленню інформації та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.
4.3. Терміни обробки та зберігання даних визначаються виходячи з цілей обробки даних, а також відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.4. Користувач може змінити або видалити особисту інформацію, або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: info@akvamarket.ua з позначкою у темі листа «Персональні дані».
4.5. За відсутності активності в обліковому записі Користувача більше 5 (п'яти) років, Адміністрація залишає за собою право видалити обліковий запис Користувача, включаючи всі особисті дані.
4.6. Адміністрація виконує вимоги Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого указом Верховної Ради України 08.01.2014 № 1/02-14 (за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#Text) в частині саме персональних даних.

5. Умови розкриття персональних даних третіх осіб.

5.1. Адміністрація може обмінюватись даними з афілійованими особами, які можуть використовувати дані з цілями, визначеними цим Положенням.
5.2. Адміністрація може залучати третіх осіб до виконання послуг, у разі треті особи немає права використовувати персональні дані інакше, ніж виконання замовлених послуг.
5.3. Адміністрація може передавати знеособлену деперсоналізовану інформацію, а також надавати дозвіл на збір такої інформації стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень та підвищення якості послуг.
5.4. Дані не розкриваються третім особам та не розповсюджуються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, та лише в інтересах національної безпеки, економічного благополуччя та прав людини.
5.5. У разі передачі персональних даних, передбачених у пункті 5.4 цього Положення, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Адміністрації.

6. Права Користувача та порядок роботи із запитами.

6.1. Користувач має право на отримання відомостей, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.
6.2. Користувач має право застосовувати засоби правового захисту за порушення законодавства про захист персональних даних.
6.3. Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно на підставі письмового запиту на доступ до Власника персональних даних.
6.4. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів із дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

7. Внесення змін до Положення.

7.1. Адміністрація може в односторонньому порядку оновлювати це Положення без попередження Користувача. Нова редакція Положення набирає чинності з моменту її розміщення на Платформі AKVAMARKET, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. Редакція Положення, що діє, знаходиться на сторінці за адресою: https://akvamarket.ua/site-terms-of-use/
7.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується із внесеними до Положення змінами, він зобов'язаний припинити використання Платформи AKVAMARKET. Факт продовження використання Платформи AKVAMARKET є підтвердженням згоди та прийняття Користувачем чинної редакції Положення.