Політика конфіденційності

Положення про обробку та захист персональних даних

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення про обробку та захист персональних даних (далі – «Положення») розроблено ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12, далі – «Адміністрація») відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI та встановлює порядок отримання, накопичення, обробки, використання та зберігання, захисту та розкриття персональних даних (далі – «Персональні дані») за допомогою «Платформи AKVAMARKET»: сайт akvamarket.ua (далі – «Сайт») або мобільний додаток "AKVAMARKET" (далі - "Додаток") або пов'язані з ними інструменти.
1.2. «Користувач» у цьому Положенні – фізична чи юридична особа, яка має доступ до Платформи AKVAMARKET та використовує її функціональність та сервіси.
1.3. Використовуючи Платформу AKVAMARKET, реєструючись на Сайті або в Додатку, оформлюючи замовлення без реєстрації, Користувач підтверджує ознайомлення з цим Положенням, а також його прийняття та згоду з його умовами обробки персональних даних.
1.4. Власником персональних даних Користувачів є ТОВ «АКВАМАРКЕТ.УА» (код ЄДРПОУ: 43574221, адреса: 65104, м. Одеса, проспект Небесної сотні, 101/12).

2. Персональні дані


2.1. Персональними Даними є інформація, що прямо чи опосередковано стосується конкретного Користувача:
прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, дата народження, електронна пошта, сімейний стан, захоплення та уподобання, адреса місця проживання, адреса доставки, використовуваний тип пристрою, інформація з профайлів соціальних мереж, історія листування, коментарів та комунікації, опитувань на Платформі AKVAMARKET , паспортні дані та інші Дані добровільно залишені Користувачем на Платформі AKVAMARKET у процесі отримання послуг.
2.2. Користувач несе відповідальність за розміщення, повноту і достовірність інформації, що розміщується ним.

3. Мета збору персональних даних

3.1. Метою збору та обробки персональних даних є:

  • забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Адміністрацію функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України;
  • ідентифікація Користувача на Платформі AKVAMARKET для персоналізованого надання послуг, реалізації програм лояльності, підвищення якості послуг;
  • відправлення персональних повідомлень та комерційних пропозицій.

3.2. Обробка персональних даних передбачає збирання мінімального обсягу інформації обов'язковою для надання Користувачеві послуг Платформи AKVAMARKET. При зборі необов'язкової для подання інформації, Користувачеві повідомляється про це в момент збору такої інформації. Необов'язкова інформація надається Користувачем за власним бажанням.

4. Зберігання та захист персональних даних

4.1. Персональні дані Користувачів Платформи AKVAMARKET зберігаються та обробляються на захищених серверах Адміністрації.
4.2. Власник персональних даних оснащений програмно-технічними засобами, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, підробці інформації та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.
4.3. Терміни обробки та зберігання даних визначаються виходячи з цілей обробки даних, а також відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.4. Користувач може змінити або видалити особисту інформацію, або відмовитись від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу: info@akva-m.com з позначкою в темі листа «Персональні дані».
4.5. За відсутності активності в обліковому записі Користувача більше 5 (п'яти) років, Адміністрація залишає за собою право видалити обліковий запис Користувача, включаючи всі особисті дані.
4.6. Адміністрація виконує вимоги Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого указом Верховної Ради України 08.01.2014 № 1/02-14 (за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#Text) в частині саме персональних даних.

5. Умови розкриття персональних даних третім особам

5.1. Адміністрація може обмінюватись даними з афілійованими особами, які можуть використовувати дані з цілями, визначеними цим Положенням.
5.3. Адміністрація може залучати третіх осіб до виконання послуг, у такому разі треті особи немають права використовувати персональні дані інакше, ніж для виконання замовлених послуг.
5.3. Адміністрація може передавати знеособлену деперсоналізовану інформацію, а також надавати дозвіл на збір такої інформації стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень та підвищення якості послуг.
5.4. Дані не розкриваються третім особам та не розповсюджуються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, та лише в інтересах національної безпеки, економічного благополуччя та прав людини.
5.5. У разі передачі персональних даних, передбачених у розділі 5.4 цього Положення, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Адміністрації.

6. Права Користувача та порядок роботи із запитами

6.1. Користувач має право на отримання відомостей, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.
6.2. Користувач має право застосовувати засоби правового захисту за порушення законодавства про захист персональних даних.
6.3. Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно на підставі письмового запиту на доступ до Власника персональних даних.
6.4. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів із дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

7. Внесення змін до Положення

7.1. Адміністрація може в односторонньому порядку оновлювати це Положення без попередження Користувача. Нова редакція Положення набирає чинності з моменту її розміщення на Платформі AKVAMARKET, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. Редакція Положення, що діє, знаходиться на сторінці за адресою: https://akvamarket.ua/privacy.html
7.2. У випадку, якщо Користувач не погоджується із внесеними до Положення змінами, він зобов'язаний припинити використання Платформи AKVAMARKET. Факт продовження використання Платформи AKVAMARKET є підтвердженням згоди та прийняття Користувачем чинної редакції Положення.

вгору